Pornoforbudet var ett av 69 forslag i en såkalt initiativrapport for å «eliminere kjønnsstereotyper» i EU, og det var fra før vedtatt av likestillingskomiteen i EU-parlamentet.

Forslaget tok til orde for å forby alle former for pornografi i mediene, noe som ifølge kritikere i praksis ville innebære et forbud mot pornografiske bilder på internett.

Et slikt forbud ville blant annet ha fått store følger for internettleverandører, men ble nedstemt i plenumsforsamlingen i EU-parlamentet tirsdag. Også et annet forslag, som ville innebære strengere overvåking av internett, ble nedstemt, skriver svenske Aftonbladet.

Samme skjebne led et forslag om å opprette et nytt kontrollorgan med myndighet til å straffe medier og reklameselskapere som «fremmer seksualisering av jenter».

De øvrige forslagene til tiltak for å eliminere kjønnsstereotyper i EU ble vedtatt i rapporten.

En initiativrapport er ikke det samme som et lovforslag, de er det Kommisjonen som utarbeider i EU. Initiativrapportene er Parlamentets måte å be Kommisjonen vurdere ny lovgiving på.