Dermed ligger det an til det som trolig er den strengeste, norske reaksjonen overfor Russland siden Den kalde krigens dager.

— Det har vært tradisjon i Norge gjennom vekslende regjeringer for å følge EU i slike spørsmål. Det gjorde vi i forrige runde, og det vil vi gjøre nå, sier Brende (H).

EUs utenriksministre ble enige om målrettede sanksjoner mot i alt 21 russere og borgere på Krim-halvøya iUkrainamandag. De 21 blir ilagt reiserestriksjoner og får eventuelle verdier i europeiske banker frosset.

— Russland har vist en total mangel på vilje til å respektere folkeretten og til å inngå i en politisk prosess med regjeringen i Kiev. At vi vil iverksette EUs sanksjoner, betyr at vi mener det er det rette tiltaket i denne situasjonen, sier Brende.

Samtidig innfører også USA sanksjoner mot elleve russiske og ukrainske ledere som har vært involvert i intervensjonen på Krim.