Khojarejzullha Hamdard ble utvist etter å ha fått avslag på sin asylsøknad i juni i fjor. Deretter ble han mot sin vilje satt på et fly tilbake til Afghanistan.

FNs torturkomité anklager Danmark for brudd på torturkonvensjonen og mener at 37-åringen løper stor risiko i hjemlandet.

Flyktningnemnda i Danmark har derfor besluttet å gjenoppta Hamdards sak og forsøker å hente ham tilbake fra Afghanistan, skriver Politiken.

Etterlyst

Ingen vet imidlertid hvor Hamdard har tatt veien i hjemlandet, og danske myndigheter har derfor fått ham etterlyst. Røde Kors tror sjansene for å finne ham er minimale.

Afghanerens danske advokat Niels-Erik Hansen kaller saksbehandlingen merkverdig.

— Saken viser at den rettssikkerhet asylsøkerne burde ha, er mangelfull. Han er sendt til et land der han nå risikerer tortur, sier han.

Spionanklager

Hamdard kom til Danmark i 2010 og søkte om asyl fordi afghanske myndigheter anklaget ham for å være terrorist.

Talibanopprørerne anklaget ham samtidig for å være spion, og 37-åringen risikerer derfor overgrep fra begge parter.

FN mener at det var galt å sende Hamdard tilbake til hjemlandet, uten å undersøke hva han faktisk har gjennomgått, og hva han risikerer der.

Dansk Center for Tortur er enige og mener den danske stat har brutt FNs torturkonvensjon.