De to mobil— og nettbrettrivalene har vært gjennom rettsrunder i flere land fordi Apple hevder at Samsung har kopiert produktene deres.

Fredag kunngjorde amerikanske Apple at søksmålet som omfatter Galaxy S III Mini droppes etter at den sørkoreanske konkurrenten gikk med på ikke å selge modellen i USA.

I august ble Samsung av en amerikansk domstol dømt for ulovlig kopiering av egenskapene til Iphone og Ipad og måtte betale en erstatning på 1,05 milliarder dollar, nesten 5,9 milliarder kroner.

Samsung anket dommen, og i separate rettstvister i Japan og Nederland har selskapet vunnet over Apple.