En rapport som er utarbeidet av Amnesty International, viser at cubanske myndigheter har tatt i bruk nye metoder for å straffe folk som setter seg imot regimet.

Journalister og aktivister blir holdt fengslet i alt fra fem timer til flere dager. I løpet av denne tiden blir de forhørt, skremt, truet og ved noen anledninger også banket opp, skriver organisasjonen.

Organisasjonen Cuban Commission of Human Rights and National Reconciliation har registrert 2.784 tilfeller av menneskerettsbrudd mellom januar og september 2011, noe som er 710 flere tilfeller enn i hele 2010.

Det får Stortingets Cuba-gruppe til å reagere. Gruppen har sendt et brev til den cubanske ambassadøren til Norge, hvor det går klart fram at Cuba må overholde menneskerettighetene, og da særlig respektere journalisters og aktivisters ytringsfrihet.