Conde, som også tidligere har utsatt valget, begrunner den siste utsettelsen med tekniske problemer.

— Jeg sammenkaller ikke velgerne 8. juli, for jeg er usikker på om alt er som det skal være og om de tekniske problemene er løst, heter det i en kunngjøring fra presidenten.

Militærdiktatoren Lansana Conté styrte det vestafrikanske landet med hard hånd i 24 år til sin død i 2008.

Moussa Dadis Camara tok deretter makten i et statskupp og videreførte militærstyret. I 2009 ble han offer for et attentat, men overlevde og ble tvunget i eksil.

Året etter ble Conde valgt i et demokratisk valg. Valget på ny nasjonalforsamling vil innebære et endelig farvel med militærstyret i landet, men er utsatt flere ganger som følge av politisk strid.