Slik vil radioaktiviteten spre seg

Nansen-senteret i Bergen har laget en simulering av spredningen av det radioaktive avfallet fra Fukushima reaktoren i Japan