Nå går Messi ut i streik

Krangel om TV-penger i Spania.