• BER OM UNNSKYLDNING: Pave Benedikt XVI. FOTO: ALESSANDRO BIANCHI

Nærmer seg Vatikanet ...

Tidligere privatsekretær for tre paver skal ha dysset ned sexovergrep i sitt bispedømme.