• AVTALE: President Barack Obama og president Dmitrij Medvedev. FOTO: Petr David Josek

Enige om nedrustning

USAs president og Russlands president har undertegnet en ny nedrustningsavtale.