Mistenkt somalier holdt om bord på amerikansk skip i måneder

Uten å få tilbud om rettslig hjelp eller lest opp sine lovfestede rettigheter, ble en somalisk mann holdt om bord på et amerikansk marineskip i flere måneder.