— Afghanistans sikkerhet legges nå i hendene på landets 350.000 soldater og politifolk, men NATO-allierte og andre partnerland blir igjen for trene, støtte og gi råd. Vi går ikke fra dem, skriver NATOs generalsekretær i en kronikk i en afghansk avis julaften.

Ved årsskiftet går kampoppdraget i Afghanistan ut, og NATOs tilstedeværelse endrer karakter.

Fordømmer angrep

— Denne overgangen har vi blitt enige om sammen med afghanske ledere. Den er gjort mulig av motet og kunnskapen til Afghanistans sikkerhetsstyrker og de internasjonale styrkene som har trent dem de siste årene.

Stoltenberg tok opp angrep som har kostet mange sivile, også barn, livet den siste tiden.

— Vi fordømmer disse umenneskelige handlingene på det sterkeste. Og til gjerningsmennene vil vi si at deres innsats er forgjeves, sa Stoltenberg. Han la likevel ikke skjul på at mye arbeid og mange utfordringer venter i tiden som kommer.

USA, Tyskland, Italia og Tyrkia står for ansvar for opplæringen i hver sin region når «Operasjon resolutt støtte» rulles ut på nyåret. Totalt skal 12.000 personer fra 42 land - 28 NATO-medlemmer og 14 andre - delta i den nye styrken.

Nytt kapittel

I tillegg til praktisk og faglig støtte, skal det også gis økonomisk støtte til det afghanske forsvaret.

— 2015 bringer med seg nye ansvarsområder for Afghanistan, et nytt oppdrag for NATO og en ny grad av partnerskap mellom oss. Vi har stått skulder ved skulder i over et tiår for å sikre og styrke sikkerheten for det afghanske folket og for våre egne borgere. Vi er stolte av å kunne skrive et nytt kapittel i dette forholdet. For Afghanistans sikkerhet - og vår egen, avslutter Stoltenberg kronikken.