De klonede embryoene er blitt brukt til å dyrke fram stamceller, som igjen kan brukes til å lage nye hjerter, skjelett, hjernevev eller andre kroppsdeler.

Forskerne har brukt de samme metodene som ble brukt i å klone fram sauen Dolly i 1996. Omsider har de greid å nå målet om å dyrke fram stamceller i laboratoriet, skriver BBC.

Store håp

Stamcelleteknologi er et av medisinens store håp. Gjennom å kunne skape menneskelig vev på kunstig vis håper forskerne å bli i stand til å helbrede alvorlige sykdommer og tilstander.

Stamcelleteknologien er i seg selv ikke ny, men problemet med å bruke stamceller fra donorer er at det er stor risiko for at de blir avvist av mottakeren.

DNA

I det siste forsøket ble hudceller tatt fra huden til en mann. DNA fra cellene ble deretter plassert inne i et menneskelig egg som var tømt for sitt opprinnelige DNA. Deretter ble det brukt elektrisitet for å få egget til å dele seg å begynne å forme seg til et embryo.

Forskerne har lenge kjent til metoden, men fram til nå har det vært umulig å få embryoet til å utvikle seg lenger enn til mellom seks og tolv celler.

Nå har imidlertid forskerne ved et universitet i Oregon greid å dyrke fram embryoer med rundt 150 celler, noe som nok til å skaffe en tilstrekkelig mengde stamceller.

Disse stamcellene vil ha nøyaktig det samme DNA-et som personen det er dyrket fram fra. Risikoen for avstøting blir dermed betraktelig redusert, mener forskerne.