• RASERI: Demonstranter tente på norske flagg og angrep den norske ambassaden i Damaskus i 2006. Bakgrunnen var at norske publikajoner hadde gjengitt de danske karikaturene av Muhammed.

Dette er karikaturstriden