Sanksjonene er rettet både mot russiske og ukrainske tjenestemenn og andre enkeltpersoner, ifølge en amerikansk topptjenestemann. Dette er personer som Obama-administrasjonen anser å være direkte involvert i destabiliseringen av Ukraina og Krim-halvøyen.

Samtidig varsler nyhetsbyrået AFP at væpnede personer nekter observatører fra OSSE å ta seg inn på Krim-halvøyen.

To nordmenn deltar i observatørstyrken som Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har sendt til Ukraina. I alt 18 av OSSEs medlemsland deltar i styrken, som består av 35 observatører. Observatørene ble sendt etter en forespørsel fra den ukrainske overgangsregjeringen i Kiev.

OSSE-styrken har sitt mandat fra det såkalte Wien-dokumentet fra 2011, som tillater land å ta imot OSSE-observatører for «å forsøke å redusere bekymringer om uvanlig militær aktivitet».

BT kommer tilbake med mer.