— NATO ønsker et mer konstruktivt og samarbeidspreget forhold med Russland, men for å få til dette må også Russland ønske det, sa Stoltenberg under en felles pressekonferanse med Merkel.

— Men da må Russland respektere de kjerneverdier og det regelbaserte system vi i så mange år har strebet etter i Europa. En av disse kjerneverdiene er respekt for alle europeiske nasjoners integritet og suverenitet, sa Stoltenberg.

- Samarbeid, ikke konfrontasjon

Merkel trakk også fram viktigheten av å ha et godt forhold til Russland, men understreket at dette ikke kan gå på bekostning av Ukraina.

— Vi vil forsvare våre medlemsland, men vi ønsker ikke å føre en politikk som er rettet mot Russland. Vi ønsker politisk samarbeid med Russland. Sikkerheten i Europa vil helt klart være tjent med at vi ikke motarbeider hverandre, sa Merkel.

Gjennom å annektere Krim-halvøya og støtte separatistene i Øst-Ukraina har Russland gjort et slikt samarbeid vanskelig, konstaterte hun.

— Vi må si klart ifra om hvilke verdier vi står for, samtidig som vi alltid må lete etter måter å fremme samarbeid på. Vi bør ikke bryte samarbeidsavtalen mellom NATO og Russland, men oppfylle våre vilkår og håpe at Russland før eller senere også vil gjøre det samme, sa Merkel.

Ikke enige om toppmøte

Utenriksministrene fra Frankrike, Tyskland, Ukraina og Russland klarte ikke å komme til enighet da de tidligere i uka møttes i Kasakhstans hovedstad Astana, i et forsøk på å berge det planlagte toppmøtet om utviklingen i Øst-Ukraina. Merkel har likevel ikke gitt opp håpet.

— Det er ikke helt utelukket at et slikt toppmøte kan finne sted, men det må i det minste være et lite glimt av håp om konkrete resultater. Der er vi ikke ennå, sa Merkel.