Bellona kjemper mot russisk atom-import

Den norske miljøvernorganisasjonen Bellona sloss videre mot russisk import av kjernefysisk avfall. Dumaen har gått inn for den miljøtruende, men potensielt pengeinnbringende importen.