Sak mot kvinnedominans

En eldre australier har tapt rettssaken han anla mot delstaten New South Wales, med klage over at delstaten domineres av kvinner. I stedet må han betale klekkelige saksomkostninger.