Omkomne fra portugisisk ulykke funnet i Spania

Likene til fire av dem som omkom i søndagens broulykke i Portugal, er blitt skylt i land i Spania.