Sulttrusselen øker i Afrika

14,4 millioner mennesker står i fare for å rammes av sult i det sørlige Afrika, opplyser FN.