SMS-skilsmisse forbudt

Muslimske myndigheter i Singapore har lagt ned forbud mot skilsmisse per tekstmelding.