USA trapper opp bombing

USA har satt i verk en ny omfattende bombeoffensiv i Øst-Afghanistan samtidig som amerikanske bakkestyrker har saumfart en tidligere al-Qaida-leir nær grensen mot Pakistan.