Solana til Saudi-Arabia

EUs sikkerhetspolitiske koordinator Javier Solana reiste onsdag fra Israel til Saudi-Arabia for å drøfte et saudiarabisk fredsinitiativ for Midtøsten.