Parlamentet vedtar anti-terrorlov

Det britiske Parlamentet vedtok fredag nye anti-terrorlover etter at innenriksminister David Blunkett gikk med på å stryke noen av de mest omstridte paragrafene.