Luft-sheriffer skal stagge panikken

Flytrafikken i USA vil minne om fangetransporter, dersom George W. Bush får det som han vil. Bush foreslår væpnede vakter på de fleste innenriksflyene.