- Taliban-lederne er forsmådde rikmenn

Ifølge en indisk ekspert kan Osama bin Laden bare uskadeliggjøres hvis Taliban innser at dens ledelse er et arabisk fremmedelement som må fjernes fra Afghanistan.