EU letter på munn- og klovsykerestriksjoner

EUs faste veterinærkomité letter på restriksjonene som innskrenker transport av storfe og griser i mesteparten av EU. I Storbritannia opprettholdes alle restriksjoner fram til 19. juni.