"To års ventetid for romturister"

Den amerikanske forretningsmannen Dennis Tito får god tid til å skryte av sin status som verdens første og eneste romturist. Det blir ikke snakk om flere slike turistferder på minst to år, sier russiske romfartstalsmenn.