Iraks våpenrapport hemmelighetsstemplet

Utenriksdepartementet nekter pressen innsyn i kortversjonen av Iraks våpenrapport, av hensyn til "forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner".