Hva ville Petersen svart?

Er utenriksminister Jan Petersen blitt offer for den generelle USA-velviljen i departementets embetsverk? Og for at han tidligere har godtatt det meste av det USA foretar seg i Irak-saken, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad fra Oslo.