FNs våpeninspektører undersøker base

FNs våpeninspektører inspiserte lørdag to irakiske militære industrianlegg og en militærbase.