Tyske delstater vil forby muslimsk skaut

Halvparten av Tysklands delstater vil innføre forbud mot at lærere bruker skaut på skolen. Den tyske grunnlovsdomstolen har nylig åpnet for et slikt forbud, som vil ramme mange muslimske lærere.