Formidler astronomi til blinde

Astronomi-bilder fra Hubble-teleskopet blir materiale i en bok for blinde og svaksynte.