- Juul og Rød-Larsen har overtrådt Tjenestemannsloven

Utenriksdepartementet mener Mona Juul og Terje Rød-Larsen overtrådte tjenestemannsloven da de ikke informerte om pengene fra Peres-senteret.