Ifølge politiet er gisseltakeren en de kjenner til.