Iranske hauker i offensiv mot USA

President Rouhanis utstrakte hånd til USA har utløst en fiendtlig antiamerikansk kampanje i Iran. En nyopprettet «Død over USA-komité» varsler masse-demonstrasjoner.