På sin første dag i ny jobb styrket Hagel inntrykket mange, spesielt Republikanerne, har av ham som en motvillig kriger.

— Jeg har alltid ment at USAs rolle er å engasjere seg i verden. Vi kan ikke diktere verden, men vi må engasjere oss i den, sier Hagel og legger til at USA må styrke båndene til sine allierte for å nå sine mål.

— Ingen nasjon, selv så sterk som USA er, kan gjøre dette på egen hånd. Vi må forsterke de båndene vi allerede har, sa han i sin tale i Pentagon, det amerikanske forsvarsdepartementet, onsdag.

Amerikanske forsvarsministre har ofte lagt seg på en tøff linje for å sende et signal til landets største motstandere, men Hagels uttalelser ligger tett opptil det president Barack Obama har sagt om at tilbaketrekning av soldater blir sterkt vektlagt etter et tiår med kriger i Irak og Afghanistan.

- USA har gjort feil

I Pentagon slo Hagel fast at USA har begått feil.

— Vi gjør feil, vi har gjort feil, og vi vil fortsette å gjøre feil. Men vi er det godes kraft, hevdet han.

Det har vært stor strid om hvorvidt Obamas valg av Hagel som ny forsvarsminister har vært riktig, men etter lengre tids tautrekking i Senatet, stemte 58 av senatorene til slutt for Obamas kandidat.

Hagel blir sett på som en omstridt mann i enkelte kretser, først og fremst på høyresiden i det republikanske partiet, til tross for at han satt tolv år i Senatet for nettopp Republikanerne. Høyresidens store skepsis til Hagel bunner blant annet i hans sterke motstand mot å invadere Irak i 2003, og at han i Senatet ved flere anledninger stemte imot sitt eget parti i spørsmål om Iran og palestinerne.

Purple Heart

Hagel har også kritisert «den jødiske lobbyen» i USA og deres innflytelse på landets utenrikspolitikk, noe som har resultert i anklager fra enkelte kretser om at han ikke er en venn av Israel.

66-åringen ble såret flere ganger som soldat i Vietnam, der han ble belønnet med to Purple Heart-medaljer for sin heltemodige innsats.

Han har også en fortid som programleder i radio og lobbyist for bildekkbransjen.

Etter å ha grunnlagt sitt eget mobilselskap ble Hagel styrtrik, og han kan også se tilbake på en tid som leder for et investeringsselskap og valgkampmedarbeider for president Ronald Reagan.