Bare noen få av representantene i Dumaen stemte imot lovforslaget, som kommer som en reaksjon på en amerikansk lov som er ment å straffe russiske tjenestemenn som knyttes til drapet på en korrupsjonsjeger.

Den russiske loven forbyr også politiske organisasjoner og lobbygrupper som er finansiert av USA. Amerikanere som anklages for å undergrave rettighetene til russere i utlandet, blir dessuten nektet visum og kan få sperret sine kontoer, ifølge den nye loven.