Utenriksminister Børge Brende (H) kunngjorde økningen i den humanitære støtten da han fredag talte til FNs sikkerhetsråd.

I innlegget la Brende vekt på at Norge vil støtte Iraks kamp mot opprørerne i Den islamske staten (IS) politisk, militært og ikke minst humanitært.

— Kampen mot ISIL må føres langs flere linjer, mener utenriksministeren. Regjeringen bruker betegnelsen ISIL om IS.

Med den nye bevilgningen har Norge hittil i år gitt 200 millioner kroner i humanitær bistand til Irak og 788 millioner til Syria.

Fra før er det kjent at Norge vil bidra med rundt fem stabsoffiserer som skal delta i planleggingen av den internasjonale innsatsen mot IS i Irak.

— I tillegg til den militære støtten og de humanitære bidragene må vi jobbe for å stanse strømmen av fremmedkrigere til Irak og Syria og hindre finansieringen av ISIL. Kanskje vel så viktig er det å samle en politisk og ideologisk motstand mot ekstremistorganisasjonen, ikke minst blant landene i regionen, sier Brende.

Islamistopprørernes brutale erobring av store områder i Nord-Irak de siste månedene har drevet minst 1,8 millioner irakere på flukt. Minoritetsgrupper er spesielt hardt rammet.

Også i Syria holder IS store landområder.