Det kom fram av en telefonsamtale mellom Tysklands statsminister Angela Merkel og Russlands president Vladimir Putin. Begge forlanger at det blir innledet fredssamtaler i det uroherjede Øst-Ukraina, og at en objektiv etterforskning av torsdagens flyulykke er nødvendig.

— De ble enige om at en internasjonal og uavhengig kommisjon under ledelse av Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) umiddelbart må få tilgang til vrakstedet, sier tyske myndigheter i en uttalelse.

Videre ba Merkel om at Putin bruker sin innflytelse over separatistene i Ukraina til å dempe spenningene, og at Russland skal legge til rette for at observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) får slippe til på to av russernes grenseposter.