• JAGES: Mokhtar Belmokhtar, kalt «Den enøyde», har tatt på seg ansvaret for angrepet på gassanlegget i In Amenas. Medlemmer av hans organisasjon ble i 2004 og 2005 overvåket av Politiets sikkerhetstjeneste i Oslo-området. FOTO: REUTERS

Terroristene hadde celle i Norge

Terrorgruppen som sto bak angrepet mot gassanlegget i Algerie, har tidligere operert i Norge - tett overvåket av PST.