Austfonna dekker store deler av Nordaustlandet, men er på full fart ut mot Barentshavet. BBC melder at farten har økt betraktelig de siste årene.

— Vi har observert Austfonna med diverse satellittdatasystem de siste 20 årene og lite har skjedd. Men med dataene fra den nye Sentinel-1A-satellitten er det tydelig at farten har økt betraktelig de siste to-tre årene, sier Andy Shepherd til BBC.

Han er professor på universitetet i Leeds, der forskere følger med på isbreen. Ifølge Dagbladet er det uklart hvorfor hastigheten til Austfonnas største brefonn plutselig har endret seg så drastisk.

— Det gjenstår å avdekke hvorvidt dette skyldes naturlig variasjon i breens bevegelser, eller om det er et symptom på lokal klimaendring, heter det fra Den europeiske romfartsorganisasjonen. (©NTB)