Regjeringen godtok rakettskjold i 2007

Utad var regjeringen både kritisk og imot USAs planer om rakettforsvar. Samtidig varslet den USA om at Norge ville støtte et slikt forsvar i regi av NATO.