Regjeringen i Seoul tok torsdag til orde for samtaler «på arbeidsnivå» for å løse striden om Kaesong, ett av de få samarbeidsprosjektene mellom de to statene. Hvis svaret er negativt, vil det utløse «betydelige tiltak», et uttrykk som tolkes som en trussel om full stans i samarbeidet.

— Vår vilje til å støtte en stabil utvikling i og forbedringer av Kaesong har ikke endret seg. Men vi kan ikke la situasjonen i Kaesong fortsette som nå, sa talsmann for det sørkoreanske departementet for nasjonal gjenforening Kim Hyung-seok.

Arbeidskraft

Industrisonen ligger 10 kilometer inne i Nord-Korea, ble etablert i 2004 og sysselsetter i dag 53.000 arbeidere. 123 sørkoreanske selskaper har virksomhet der, lokket av tilgang på billig nordkoreansk arbeidskraft.

Under den hissige ordkrigen mellom Nord-Korea og omverdenen tidligere i måneden, stengte regimet i Pyongyang sørkoreanernes adgang til industrisonen. Regimet i Pyongyang har fått en frist på 24 timer til å takke ja til torsdagens invitasjon.

Kaesong bidrar med sårt tiltrengt valuta til Nord-Korea, som ellers har et begrenset samarbeid med omverdenen. Industriparken er det siste fellesprosjektet de to land har greid å holde liv i, og Kaesong har derfor også stor symbolsk verdi.

Tilsyn

Samtalene Sør-Korea nå vil ha, skal føres mellom lederne for den sørkoreanske komiteen som har daglig tilsyn med Kaesong-samarbeidet og hans nordkoreanske kollega. Ifølge nyhetsbyrået AFP vurderer sørkoreanerne å avslutte samarbeidet for godt hvis nordkoreanerne sier nei.

Forbundet av sørkoreanske selskaper som driver virksomhet i sonen, påpeker at de to landene i 2004 forpliktet seg til å holde samarbeidet der gående i 50 år.

— Forretningsfolk vil ikke gi fra seg rettigheter som begge land har garantert for, het det i en kunngjøring torsdag.

Sør-Korea og Nord-Korea er teknisk sett fortsatt i krig, ettersom Koreakrigen fra 1950 til 1953 aldri formelt er avsluttet med en fredsavtale. Nordkoreanske atomprøvesprengninger og prøveutskytinger av raketter har gjort forholdet mellom de to statene spent.

ISFRONT: Mistenksomheten rår på grensen mellom Nord- og Sør-Korea. Men de to landene har greid å samarbeide i industrisonen Kaesong - så langt. Nå vil sørkoreanerne ha nye samtaler om dette samarbeidet og truer med «betydelige tiltak» hvis nordkoreanerne svarer nei.
Lee Jaew-won / Reuters / NTB scanpix