Til tross for at det ikke finnes en konkret trussel, anses faren for terror nå som «forhøyet». Trusselskalaen har i alt fem nivåer, der forhøyet er det tredje nivået.

Beslutningen om å høyne trusselnivået ble fattet i forrige uke, opplyser sjefen for den militære etterretnings— og sikkerhetstjenesten (Must), Klas Eksell. Han vil imidlertid ikke si noe om hva som konkret ligger bak beslutningen.

— Vi har gjennomført en analyse på bakgrunn av en lengre tids utvikling, sier han.

Angrep i Europa

Trusselbildet er også basert på flere angrep i Europa mot militære mål, framholder Eksell, som peker særlig på angrepene i Toulouse i Frankrike tidligere i år, der tre fallskjermsoldater ble skutt og drept.

Ifølge Must er det økt aktivitet innenfor visse «voldsbefengte» miljøer med aktivitet rettet mot Sverige og svenske interesser.

Beslutningen ble kjent samme dag som fire menn, tre av dem svenske statsborgere, ble funnet skyldige i terrorplanlegging og dømt til lange fengselsstraffer i Danmark.

Afghanistan?

Ifølge den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp er trusselvurderingen basert på en generell bedømming.

— Beslutningen bygger på konkrete opplysninger fra de miljøene som overvåkes, både i Sverige og utenfor, sier han.

Samtidig tror han at trusselen kan knyttes til Sveriges engasjement i Afghanistan, skriver aftenposten.no.

Også i en periode i 2010 hevet svensk sikkerhetspoliti trusselnivået, den gang på grunn av en konkret samfunnstrussel. Trusselen ble senere avverget som følge av at flere personer ble pågrepet.