Under en måling sommeren 2012 ble det påvist urovekkende forekomst av radongass i ett av bibliotekets magasiner, skriver Dagens Nyheter.

Lokalene, som huser om lag halvparten av bøkene i biblioteket, har siden vært avstengt. Ingen får dermed tilgang til de om lag 350.000 bøkene som oppbevares der.

Bøkene det er snakk om er i hovedsak av eldre dato, men er likevel etterspurt. Hver tiende bok som ble etterspurt på biblioteket i fjor, befant seg i det avstengte magasinet og kunne derfor ikke lånes ut, viser en beregning biblioteket selv har foretatt.

Radon er ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) den nest viktigste årsaken til lungekreft, etter røyking.