Frankrikes øverste ankedomstol opprettholder en dom for bedrageri og en bot på nærmere 5 millioner kroner mot scientologikirken.

Anker videre

Domstolen avviste organisasjonens krav om at dommen fra 2009 måtte oppheves fordi den angivelige krenket religionsfriheten.

Men Frankrike betrakter scientologikirken som en sekt, ikke en religion. Franske myndigheter har tidligere straffeforfulgt tilhengere av organisasjonen, men dommen i 2009 var første gang hele organisasjonen er dømt.

Scientologikirken har tidligere varslet at den vil anke dommen videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Anmeldt av to kvinner

Selv om dommen ikke innebærer et forbud mot scientologikirken, er den et slag mot den hemmelighetsfulle organisasjonen som har kjendiser som Tom Cruise og John Travolta som medlemmer.

Saken startet med at to kvinner anmeldte organisasjonen.

Den ene sa hun var blitt lurt til å betale organisasjonen 20.000 euro for diverse produkter, blant dem et såkalt elektrometer som skulle måle hennes mentale energi.

Den andre sa hun som ansatt ble tvunget til å ta tester og melde seg på kurs, og da hun nektet, fikk hun sparken.