Hedegaard sier hun er oppløftet etter å ha lest den nye rapporten fra FNs klimapanel (IPCC), som slår fast at det fortsatt er mulig å nå målsettingen om å begrense den globale temperaturøkningen til to grader.

— Det kreves dog øyeblikkelig handling, sier miljøkommissæren.

— Det er ingen plan B for klimaet. Noen må ta steget og realisere plan A, derfor vil vi i EU vedta et ambisiøst klimamål.

Planen er at EU skal vedta en samlet klima- og energipakke på toppmøtet i oktober.

EU-kommisjonen har lagt opp til at Unionen skal ha redusert CO2-utslippene med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990, og at 27 prosent av EUs energiforsyning i 2030 skal komme fra fornybare kilder.