• VIL VÆRE RUSSISKE: Et overveldende flertall av innbyggerne på Krimhalvøyen ønsker å tilhøre Russland. Eksperter påpeker imidlertid at det er opp til Ukraina å avgjøre hva som skal skje med Krim. Her fra konserten «Crimea-Spring» på Lenin-plassen i sentrum av Simferopol, på dagen for folkeavstemningen. FOTO: SCANPIX

- Har ingen rett til å kreve uavhengighet

Vestlige politikere har hevdet at helgens folkeavstemning på Krim er imot folkeretten. Men selve avstemningen er uten folkerettslig betydning.