Staben til Feinstein, som er leder for Senatets etterretningskomité som utarbeidet den sterkt kritiske rapporten, brukte til stadighet hashtagen #ReadTheReport mens de tvitret sine kommentarer under Brennans TV-overførte forsvarstale.

Brennan innrømmet at noen tjenestemenn brukte motbydelige metoder under avhør av terrormistenkte etter 11. september. Men de aller fleste CIA-ansatte fulgte likevel avhørsreglementet, påpeker Brennan.

— De gjorde det de ble bedt om å gjøre i nasjonens tjeneste, sier Brennan.

Noen etterretningsagenter opptrådte imidlertid i strid med CIAs regler, og det er «beklagelig», sier CIA-sjefen.

Slo tilbake mot kritikk

— I et begrenset antall tilfeller brukte agenter avhørsmetoder som ikke var godkjent, som var avskyelige og som alle med rette må ta avstand fra. Vi kom til kort når det gjelder å holde enkelte av agentene ansvarlige for sine feilgrep, sa Brennan og forsikret at det er innført reformer for å sikre at slike feil ikke blir begått igjen.

Det har stormet rundt CIA siden Senatets etterretningskomité tidligere denne uken offentliggjorde en rapport med kraftig kritikk av byråets brutale avhørsmetoder.

Komitéleder Feinstein har selv beskrevet metodene som tortur, og ifølge rapporten bidro de ikke til å få fram informasjon som avverget terrorangrep.

Det har CIA selv hevdet, og Brennan slo i den direktesendte pressekonferansen på CIAs hovedkvarter i Virginia torsdag tilbake mot den harde kritikken av byrået.

Uklart årsak-virkning-forhold

Han fremholder at CIA gjennom avhør av fanger fikk nyttig etterretning som «bidro til å avverge angrep, fange terrorister og redde liv».

— Men la meg si klart og tydelig at vi ikke fastslår at det var bruken av forsterkede avhørsteknikker som gjorde det mulig for oss å få tak i nyttig informasjon fra fangene som ble utsatt for dem. Om informasjonen var noe man kunne innhentet på andre måter, er etter min mening noe det ikke er mulig å vite sikkert, sa Brennan.

I sine svar til Brennan sier imidlertid Feinsteins stab at undersøkelsene viser at det tvert imot er noe «man kan vite fordi CIA hadde informasjonen før torturen ble begått #ReadTheReport».

Falsk informasjon

Den sterkt kritiske, 500 sider lange oppsummeringen av rapporten som er offentliggjort, viser at CIAs avhør av mistenkte al-Qaida-folk var langt mer brutal enn det som er innrømmet, og den konkluderte med at avhørene ikke skaffet til veie brukbar informasjon.

Brennan sier nå at han tror brutale avhørsmetoder kan føre til at CIA blir feilinformert.

— Jeg er tilbøyelig til å tro at bruken av tvangsmetoder mest sannsynlig vil avstedkomme falsk informasjon, fordi noen som blir utsatt for visse teknikker, kan komme til å si noe for å få slutt på avhørene, sa Brennan.

Bin Laden

Senatets etterretningskomité har avvist at metodene hjalp CIA å finne Osama bin Laden. CIA-sjefen fremholder at han tror informasjon innhentet fra fanger som ble utsatt for såkalte forsterkede avhørsmetoder, bidro til å finne bin Laden.

Rapporten sier også at CIA villedet Kongressen og Det hvite hus og overdrev verdien av de opplysningene som ble skaffet til veie. I fjernsynstalen bedyret Brennan at CIA ikke med vilje førte presidenten og folket bak lyset.

Mens reaksjonene på rapporten øker i styrke i USA, har USA også fått kraftig kritikk internasjonalt, både fra FN og fra regjeringer i andre land som USA ofte kritiserer for brudd på menneskerettighetene.